| Управляващ партньор адв. Ирена Михалева +359 878 86 70 78 | Мениджър Aдвокатска кантора Петя Романова +359 884 01 51 52 |

ЗА КАНТОРАТА

Адвокатска кантора  "Михалева и Сие", гр. София извършва правноюридически услуги, правни  консултации и представляване в съда по гражданскоправни, семейноправни, административноправни и други въпроси. Предлагаме качествено правно сътрудничество за индивидуални (частни) и бизнес клиенти в областта на търговското, договорното, вещното, авторското, трудовото, данъчното, семейното и наследственото право.

Клиенти

Ние сме фокусирани върху подпомагането на нашите частни и бизнес клиенти в справянето с правни въпроси и проблеми, възникнали в ежедневието им. 

Нашата философия е да съдействаме на нашите клиенти по приятелски и ефективен начин - по всяко време, като се стараем да поддръжаме най-високите етични стандарти. 

Подход

Ние работим заедно с други специалисти за постигнето на най-добри резултати за нашите бъдещи и настоящи клиенти.

Ако сте въвлечени в съдебни спорове и имате нужда от специалист - Вие сте на правилното място. Ние ще окажем експертна правна консултация, включително ясно становище за Вашите права и задължения, перспективите Ви за успех и оценка на таксите и разходите.

Записване на консултация:

mihalevairena27@gmail.com

+359 2 986 70 78